Euro Case Law eu

Jak archiwizacja danych biurowych minimalizuje straty czasu i pieniędzy na operacje biurowe?
Jednym z głównych problemów związanych z archiwizacją danych jest możliwość ochrony poufności archiwizowanych danych. Rozsądne jest założenie, że najważniejsze informacje organizacji będą chronione przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby spoza organizacji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy archiwizacja danych biurowych przybiera formę archiwizacji danych w chmurze. W projekcie archiwizacji danych w chmurze fizyczne przechowywanie danych fizycznie ustaje.

  Zdjęcie autorstwa Alexander Dummer z Pexels
Zdjęcie autorstwa Kevin Ku z Pexels
Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Głównym celem archiwizacji danych w chmurze jest przeniesienie tych danych do miejsca, w którym mają do nich dostęp wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, skąd uzyskują dostęp do Internetu. W dużej korporacji może to skutkować niższymi kosztami, ponieważ koszty ponoszone przez kogoś na dostęp do danych poza firmą są eliminowane. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy nie ma potrzeby wykonywania fizycznych kopii archiwum danych, jak to zwykle ma miejsce w korporacyjnych systemach kopii zapasowych.

Istnieją dwie podstawowe formy archiwizacji danych, a mianowicie archiwizacja taśmowa i archiwizacja plików. Archiwizacja na taśmach polega na wykonaniu kopii zapasowej danych na taśmie znajdującej się poza siedzibą firmy. Ta metoda archiwizacji danych jest tańsza z tych dwóch, chociaż wyniki mogą nie być odpowiednie dla niektórych aplikacji. Archiwizacja plików natomiast nie wymaga tworzenia kopii zapasowych na taśmach i dlatego umożliwia wyższy poziom archiwizacji danych, ponieważ pliki są kopiowane do lokalizacji zewnętrznych. Obie metody są przydatne do archiwizacji danych biurowych, ponieważ obie umożliwiają szybsze odzyskanie danych niż w przypadku archiwizacji danych w chmurze. Archiwizacja danych poza siedzibą firmy może jednak wiązać się z większymi kosztami czasu i pieniędzy, ponieważ archiwizacja poza siedzibą firmy wymaga fizycznego przechowywania zarchiwizowanych danych.

Wadą archiwizacji danych biurowych poza siedzibą firmy jest brak dostępu do danych archiwalnych podczas przechowywania danych poza siedzibą firmy. Brak dostępu do danych archiwalnych może spowodować, że archiwizacja danych będzie nieefektywna lub nawet niedostępna. Na przykład archiwizacja danych na zewnętrznym serwerze przechowywania danych może być skuteczna ze względu na użycie serwerów zapasowych w różnych lokalizacjach, ale jeśli archiwizacja danych z głównego serwera przechowywania danych nie jest możliwa, serwery zapasowe ulegną awarii po pewnym czasu, a zarchiwizowane dane staną się niedostępne. Dlatego ważne jest, aby rozważyć archiwizację danych wykonywaną poza siedzibą firmy, gdy archiwizacja danych, które muszą pozostać na miejscu, nie jest możliwa.

Istnieje wiele pakietów oprogramowania do archiwizacji danych, które umożliwiają łatwe archiwizowanie danych na miejscu lub poza nim. Te pakiety oprogramowania do archiwizacji obejmują archiwizację danych wykonywaną poza siedzibą firmy przy użyciu głównego serwera przechowywania danych, archiwizację danych przeprowadzaną na miejscu przy użyciu zewnętrznych serwerów przechowywania danych oraz oprogramowanie do archiwizacji danych, które umożliwia ciągłe tworzenie kopii zapasowych danych na wielu serwerach za pośrednictwem zdalnego pulpitu. Korzystanie z tych pakietów oprogramowania do archiwizacji ma wiele zalet.

Dzięki archiwizacji danych biurowych istnieje możliwość szybkiego i łatwego odzyskiwania danych przy niewielkiej utracie informacji. Minimalizuje to czas potrzebny na archiwizację danych biurowych. Dzięki archiwizacji danych użytkownicy mogą mieć pewność, że archiwizacja danych nie spowalnia ich systemów. Archiwizacja danych biurowych to również oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ zaoszczędzony czas i pieniądze nie trzeba płacić za pamięć masową na miejscu i konserwację serwera. Pozwala również na spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony archiwizacji danych biurowych.