Kategoria: Wiedza

Pojęcia budownictwa cz2

Pojęcia budownictwa cz2 Projektant: obowiązki: opracowanie projektu budowlanego,uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, rozwiązań projektowych,sprawowanie nadzory autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu,Projektant na obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architekt – bud pod…

Pojęcia budownictwa cz1

Pojęcia budownictwa cz1 1 Zarys ewolucji polskiego prawa budowlanego. Początków pr.bud. można dopatrywać się w normach kształtujących zabudowę i architektoniczno-budowlane zagadnienia, w regulaminach bud obowiązujących w średniowieczu. Pr.bud. powstało w…