Korzyści z obsługi informatycznej dla firm

Osbługa informatyczna firm czy potrzebna zabezpieczenie informatyczne dla firm?
Osbługa informatyczna firm bezpieczeństwo z obsługi informatycznej dla firm.

Outsourcing wsparcia IT jest opłacalną alternatywą dla zatrudniania zespołu wewnętrznego

Chociaż można zatrudnić zespół wewnętrzny do obsługi codziennych zadań wsparcia IT, są one dostępne tylko w godzinach pracy. Oznacza to, że mogą nie być dostępne, jeśli masz awaryjne. Jeśli tak się stanie, będziesz musiał zatrudnić innego pracownika, aby pokryć je. Ważne jest również, aby pamiętać, że gdy jeden z pracowników jest chory lub na wakacjach, inny musi wejść. Może to spowodować, że Twój zespół będzie miał zbyt mało pracowników lub będzie przytłoczony w czasie dużego zapotrzebowania.

Podczas gdy zespoły wewnętrzne mogą być bardziej wydajne pod wieloma względami, są one również droższe i mają ograniczone zestawy umiejętności. W przeciwieństwie do nich, zespoły zewnętrzne będą tańsze i będą miały większe doświadczenie, oferując jednocześnie wyższy poziom elastyczności. Zewnętrzne wsparcie IT może być znacznie lepiej dopasowane do Twojej firmy i może zapewnić Ci całodobowe wsparcie.

Dedykowane zespoły outsourcingowe oszczędzają pieniądze Twojej firmy, eliminując potrzebę kosztownych procesów zatrudniania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Firmy outsourcingowe nie wymagają również wyposażania przestrzeni biurowej ani płacenia drogich pensji dla najlepszych specjalistów. Co więcej, nie płacą pracownikom, gdy nie pracują, co oznacza, że możesz skupić się na innych ważnych aspektach swojej działalności.

Zespół outsourcingu IT może zaoszczędzić tysiące funtów rocznie. Firmy te zazwyczaj pobierają opłaty na zasadzie miesięcznego abonamentu i zapewniają szczegółowy podział usług. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować budżet na IT. Ponadto łatwiej jest zatrudnić i zarządzać zespołem ekspertów IT za pomocą jednej miesięcznej opłaty.

Zatrudnienie zespołu wewnętrznego może być kosztowne, jeśli Twoja firma ma dużą liczbę pracowników. Zatrudnienie dwóch pracowników IT kosztuje około 150 000 do 200 000 dolarów rocznie, a to nie obejmuje ubezpieczenia i PTO. Ponadto, w miarę rozwoju firmy, będziesz potrzebował więcej niż dwóch pracowników IT, aby obsłużyć wszystkie potrzeby firmy.

Środki zapobiegawcze

Jeśli chodzi o wsparcie IT, istnieje wiele środków zapobiegawczych, które firma może podjąć, aby utrzymać bezpieczeństwo swojej sieci. Jedną z najważniejszych rzeczy, które firma powinna zrobić jest upewnienie się, że ich zapory sieciowe działają prawidłowo. Ten środek zapobiegawczy jest niezbędny, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa. Powinieneś również zrobić prześwietlenie wszystkich pracowników firmy, którzy będą pracować z wrażliwymi informacjami firmy. Firmy powinny również upewnić się, że ich pracownicy rozumieją znaczenie szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa.

Proces wdrażania działań prewencyjnych może być dość złożony. Warto jednak podjąć ten wysiłek. Proces ten koncentruje się na znalezieniu sposobów poprawy procesów i eliminacji problemów, zanim się one pojawią. Może wymagać więcej czasu niż reagowanie na problemy w miarę ich pojawiania się. Jednak czas spędzony na działaniach zapobiegawczych może zaoszczędzić firmie pieniądze i zapewnić, że jej operacje biznesowe działają płynnie.

Efektywność kosztowa

Opłacalność obsługi IT dla firm można mierzyć na kilka sposobów. Koszty uszkodzonych komputerów, utraconej działalności i wydajności pracowników mogą się sumować. Wydatki na zarządzanie IT mogą również rosnąć w czasie ze względu na koszty ogólne nadzorowania personelu IT. Doświadczony personel IT będzie rozwiązywać problemy IT w odpowiednim czasie.

Jednym z najważniejszych aspektów opłacalnego zarządzania IT jest zdolność do obniżenia kosztów przypadających na produkt lub działanie. Sposobem na obliczenie efektywności kosztowej jest porównanie korzyści z produktów wyjściowych z kosztami nakładów. Zastosowanie analizy kosztów i korzyści pokaże potencjalne obszary do poprawy. Dostarczy również pomysłów na maksymalizację zasobów i możliwości firmy w celu zwiększenia rentowności. Jest to szczególnie ważne dla rozwijających się firm.

Outsourcing usług zarządzania IT może również zwiększyć produktywność zespołu wewnętrznego i dać więcej zasobów na inicjatywy strategiczne. Mniejsze organizacje mogą jednak nie być w stanie pozwolić sobie na pełnoetatowe zasoby wewnętrzne lub wsparcie informatyczne zlecane na zewnątrz. Z reguły firma zatrudniająca od dwudziestu do trzydziestu pracowników będzie potrzebowała co najmniej jednego technika help desk „warstwy 1” i kierownika ds. informatyki.

Aby zapewnić, że Twoja firma działa na optymalnym poziomie, musisz wybrać dostawcę usług, który oferuje przejrzyste poziomy usług. Na przykład, dostawca usług zarządzanych zapewni miesięczne koszty w oparciu o liczbę urządzeń w Twojej firmie. Oznacza to, że płacisz tylko za usługi, których potrzebujesz, a nie za niewykorzystane godziny.

Outsourcing usług zarządzania IT może zaoszczędzić sporo pieniędzy w dłuższej perspektywie. Korzystając z zarządzanych usług IT dla firm, będziesz w stanie uzyskać ten sam poziom wiedzy specjalistycznej bez kosztów zatrudniania wewnętrznego personelu IT.

Monitoring

Narzędzia do monitorowania IT mogą pomóc zrozumieć, jak działa infrastruktura i gdzie potrzebne są ulepszenia. W dłuższej perspektywie może to zaoszczędzić czas i pieniądze. Narzędzia monitorujące mogą również pomóc w identyfikacji problemów i zautomatyzowaniu działań naprawczych. Użycie narzędzia monitorującego pomoże zrozumieć stan infrastruktury IT i ułatwi uzasadnienie kosztów IT.

Narzędzia te mogą pomóc w śledzeniu i raportowaniu przestojów systemu, monitorowaniu aktywności sieciowej i identyfikowaniu problemów z bezpieczeństwem. Mogą to być urządzenia fizyczne lub oprogramowanie. Mogą pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze na operacjach serwisowych i uwolnić Twój zespół, aby skupił się na zadaniach strategicznych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz monitorować jeden serwer, czy tysiące, narzędzia do monitorowania mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, które przyniosą korzyści Twojej firmie.

Monitoring IT jest dziś niezbędny w firmach, ponieważ identyfikuje problemy zanim wpłyną one na produktywność użytkowników końcowych. Każde urządzenie, które jest podłączone do sieci firmy jest podatne na działanie złośliwych aktorów, a im więcej narzędzi monitorujących posiada firma, tym bardziej może się ona chronić przed atakami. Monitorowanie IT jest również kluczowe dla zapobiegania przestojom, ponieważ powolny lub nieprawidłowo działający system może wpłynąć na produktywność.

Monitorując transakcje użytkowników końcowych, firmy mogą określić, które aplikacje i procesy powodują problemy dla użytkowników. Na przykład, siedmiosekundowy czas reakcji może nie być dużym problemem, ale niespełnienie tej metryki może kosztować firmę pieniądze. Ostatecznie, monitorowanie usług IT dla firm polega na zapewnieniu, że usługi IT dla firm zapewniają najlepsze możliwe doświadczenia dla użytkowników końcowych i klientów.

Monitoring IT wykorzystuje trzy podstawowe warstwy: warstwę fundamentów, oprogramowanie monitorujące oraz warstwę interfejsu. Warstwa fundamentalna gromadzi dane o całym środowisku IT. Następnie oprogramowanie przetwarza te dane i generuje alerty oraz trendy. Warstwa interfejsu prezentuje te analizowane dane w przyjaznej dla użytkownika, graficznej tablicy rozdzielczej.

Umowy o wspólnym zarządzaniu

Umowy współzarządzania wsparciem IT dla firm oferują wiele korzyści. Dają one wewnętrznym zespołom IT więcej czasu na skupienie się na dużych projektach. Umowy te pomagają również firmom uniknąć kłopotów związanych z samodzielnym rozwiązywaniem drobnych problemów technicznych. W rzeczywistości 31% respondentów stwierdziło, że korzysta z umowy współzarządzania, aby uwolnić swoich pracowników do innych zadań.

Jedną z najbardziej oczywistych korzyści wynikających z współzarządzania IT jest możliwość obniżenia kosztów. Kiedy firma staje w obliczu rosnących wymagań, utrzymanie wewnętrznego personelu IT może stać się trudniejsze. Dzięki outsourcingowi zadań IT, organizacje mogą wyeliminować ból głowy związany z dużym zespołem wewnętrznym i skupić więcej czasu na klientach.

Usługi współzarządzane pomagają również firmom w budowaniu lepszej kultury w firmie. Kierownik działu IT może skupić się na rozwoju i utrzymaniu kultury biznesowej, zamiast martwić się o najdrobniejsze szczegóły codziennych operacji. Może to prowadzić do wyższego wskaźnika utrzymania pracowników. Usługi współzarządzania eliminują również potrzebę zatrudniania zewnętrznych konsultantów do jednorazowych projektów informatycznych. Rozwiązania te pozwalają również firmom na szybsze wprowadzanie innowacji.

Współzarządzane usługi IT dla firm są dostępne 24 godziny na dobę. Umowy współzarządzane oferują usługi helpdesk, stanowiska pomocy technicznej poziomu 1 i 2 oraz bezpieczne metody komunikacji. Ponadto usługi te są zwykle świadczone przez dedykowanego przedstawiciela firmy. Dzięki współzarządzanej obsłudze IT dla firm, firmy mogą kontrolować i monitorować swoje zasoby IT bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników.

Pomimo korzyści wynikających ze współzarządzania wsparciem IT, istnieją pewne minusy tego układu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich firm. Jego wysoki koszt może nie być przystępny dla małej firmy, a firmy z ograniczonymi zasobami IT mogą nie być w stanie sobie na niego pozwolić. Co więcej, mogą one nie mieć środków na szybkie zatrudnienie pracowników IT. Mogą również nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby zająć się inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem. W rezultacie, współzarządzane usługi IT dla firm są dobrą opcją dla średnich przedsiębiorstw.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte