Tag: projektancji

Pojęcia budownictwa cz2

Pojęcia budownictwa cz2 Projektant: obowiązki: opracowanie projektu budowlanego,uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, rozwiązań projektowych,sprawowanie nadzory autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu,Projektant na obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architekt – bud pod…