Trzy kluczowe obszary, które należy rozważyć przed rozpoczęciem outsourcingu usług IT dla firm

Osbługa informatyczna firm  co zyskam przy umowie na informatyczną obsługę biznesu.
Czy konieczny Osbługa informatyczna firm usługa informatyczna dla przedsiębiorstwa?

Jeśli chodzi o wybór dostawcy usług IT dla firm, ważne jest, aby wiedzieć, czego szukać przed outsourcingiem swojej krytycznej obsługi IT dla firm. Oto kilka rzeczy do rozważenia: Koszt wewnętrznych menedżerów IT, ukryte koszty outsourcingu IT i znaczenie bezpośredniego nadzoru. Uzyskanie ofert od kilku dostawców jest najlepszym sposobem na znalezienie najlepszej oferty dla Twojej firmy.

Wnioski wyciągnięte z działu IT firmy Energen

Prezes działu IT Energen zaczął kwestionować ogromne inwestycje firmy w systemy informatyczne i sprzęt. Podczas gdy w ciągu ostatnich trzech lat firma obniżyła koszty o 10% dzięki gruntownej restrukturyzacji, w tym samym okresie budżet na IT wzrósł o 20%. W związku z tym prezes poprosił zespół IT o dokonanie przeglądu strategii informatycznej firmy i zaproponowanie zmian.

Energen rozumiał koszty i złożoność prowadzenia sieci. Wynegocjowała ze swoimi dostawcami szczegółowy kontrakt. Jasno określała ona, że jeśli dostępność sieci spadnie poniżej 99 procent, dostawca będzie zobowiązany do zapłaty 50 tysięcy dolarów. Kara ta wzrastała z każdym upływem czasu. Ponadto dostawca musiałby pomóc firmie w przejściu do nowego dostawcy. Obejmowałoby to dostarczenie kopii wszystkich programów i dokumentacji technicznej, a także pomoc w instalacji.

Energen chciał unowocześnić swoje oprogramowanie do planowania zużycia oleju. Zamierzała zatrudnić zewnętrznego dewelopera do wykonania tej pracy. Martin argumentował jednak, że najnowsza technologia nie da firmie żadnej przewagi konkurencyjnej. Zamiast tego, firma powinna skupić się na podstawowych kompetencjach swoich specjalistów od aplikacji.

Dział IT Energen starał się również zlecić na zewnątrz niektóre aspekty informatyki, zwłaszcza komputery osobiste. Zdecydował się także na konsolidację centrów danych. Te zmiany były stosunkowo łatwe, ale inne stanowiły większe wyzwanie. Na przykład firma odkryła, że osoby techniczne znające się na prowadzeniu wewnętrznych operacji informatycznych nie poradzą sobie z kontraktem outsourcingowym.

Informatyka była niezbędna dla działalności Energen. Siedem lat temu kierownictwo Energen rozważało outsourcing swojej sieci. Nie mieli jednak pewności co do istniejących dostawców i nie byli przekonani, że są oni w stanie zarządzać infrastrukturą sieci. Mieli również problemy z zatrudnieniem i utrzymaniem najwyższej klasy personelu.

Koszty outsourcingu krytycznej usługi IT dla firm

Outsourcing obsługi informatycznej dla firm do firmy zewnętrznej może być świetnym sposobem na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury firmy i zapewnienia wysokiej jakości usług. Może to również pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie wydatków wewnętrznych i ukrytych przestojów. Outsourcing do firmy świadczącej usługi IT może również pomóc w zapobieganiu pułapkom, które mogą prowadzić do przekroczenia kosztów i nadmiernie wysokich kosztów.

Wewnętrzne zespoły IT mogą mieć ograniczone możliwości informatyczne, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm. Outsourcing może zapewnić tym firmom dostęp do najnowszych technologii i najlepszych systemów informatycznych. Zakup własnego sprzętu i oprogramowania może być kosztowny, a firmy mogą się wahać, czy uaktualnić swoje systemy. Outsourcing obsługi IT dla firm do zaufanego partnera IT może zapewnić, że firma zawsze korzysta z najnowszych technologii.

Koszty zewnętrznej obsługi informatycznej dla firm są znacznie niższe niż koszty dodania dodatkowych pracowników do firmy. Przeciętna 50-osobowa organizacja może oczekiwać, że wyda zaledwie 100 USD na użytkownika rocznie za zarządzaną obsługę IT dla firm. Dodatkowo, niektóre usługi IT dla firm mogą być jednorazowe opłaty, takie jak sesje planowania strategicznych celów biznesowych lub awaryjne wizyty na miejscu. Ta oszczędność kosztów jest ogromna w porównaniu do zatrudniania dwóch pełnoetatowych pracowników IT. Oczywiście, ten koszt jest tylko częścią całkowitego kosztu.

Koszty outsourcingu krytycznej obsługi IT dla firm dla firm różnią się w zależności od dostawcy. Koszt tych usług zależy od poziomu usług świadczonych przez dostawcę i liczby usług, które świadczą. Ponadto nie wszyscy dostawcy usług IT mają taki sam model rozliczeń. Dlatego porównując koszty różnych dostawców usług IT, sprowadza się to do wartości dodanej dla organizacji oraz zysku, jaki można wygenerować.

Jednym z głównych powodów, dla których firmy wybierają outsourcing obsługi IT dla firm, są koszty pracy związane z zatrudnianiem wewnętrznych pracowników IT. Ogólnie rzecz biorąc, specjaliści IT w Kostaryce zarabiają między 45-75 USD za godzinę. Jest to dobra cena, biorąc pod uwagę, że mają wysoki stopień znajomości języka angielskiego.

Oprócz zmniejszenia kosztów pracy i technologii, outsourcowane usługi IT dla firm poprawiają również wydajność. Zapewniają również dostęp na żądanie do ekspertów IT i najnowszych narzędzi do transformacji cyfrowej. Co więcej, zapewniają również optymalizację infrastruktury IT. Niektóre firmy nadal uważają, że wewnętrzny dział IT jest najlepszym rozwiązaniem, ale w dzisiejszym świecie może nie być konieczny. Nawet najprostsze zadania, takie jak utrzymanie działającej drukarki i aktualnych haseł, mogą wymagać dedykowanego zespołu IT.

Ukryte koszty

Kiedy firma zleca na zewnątrz swoje funkcje informatyczne, naraża się na ukryte koszty, które nie są oczywiste. Koszty te mogą obejmować rzeczywiste wydatki i utracone możliwości. W wielu przypadkach te ukryte koszty zniweczą korzyści płynące z zaangażowania. Możliwe jest jednak złagodzenie tych kosztów. Istnieją trzy kluczowe obszary, które należy rozważyć:

Jednym z obszarów do rozważenia jest innowacja. Firmy powinny określić oczekiwania wobec innowacji i zapewnić, że nie stracą ich z powodu złego zarządzania. Ponadto, organizacje powinny zapewnić, że integrują procesy zarządzania technicznego i biznesowego, aby lepiej reagować na możliwości biznesowe. Chociaż outsourcing może być korzystny, organizacje muszą starannie ocenić korzyści i koszty.

Nowe projekty outsourcingowe często wymagają zmian w lokalnej infrastrukturze i operacjach rozwoju oprogramowania. Ponadto, organizacje mogą być zmuszone do przejścia na nowe środowisko wirtualne lub zmiany procesów wewnętrznych. Ponadto nowe projekty outsourcingowe mogą wymagać wdrożenia nowych narzędzi do zarządzania wydajnością i projektami, protokołów bezpieczeństwa oraz integracji danych. Zmiany te mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności.

Te ukryte koszty obsługi IT dla firm mogą wynosić od kilkuset do tysięcy dolarów. Te ukryte koszty mogą być dla firm bardzo trudne do określenia ilościowego. Jednak outsourcing może pomóc firmom obniżyć koszty operacyjne o setki tysięcy dolarów. Korzyści ze strategicznego outsourcingu są tak duże, że te miękkie koszty są często więcej niż zrekompensowane przez korzyści.

Oprócz ukrytych kosztów, firma może być zmuszona do poświęcenia dużej ilości czasu na zdefiniowanie wymagań dla projektu. Może to obejmować pisanie zapytań ofertowych, negocjowanie kontraktu, przeglądanie ofert i monitorowanie wydajności. Innym częstym ukrytym kosztem jest wsparcie marketingowe, prawne i inżynieryjne. To wszystko może się szybko sumować.

Koszty rozwoju oprogramowania mogą być ogromne. Nawet zatrudnienie jednego dewelopera może kosztować do 3,400 dolarów miesięcznie. Podczas gdy starszy programista może kosztować nawet 6 400 dolarów miesięcznie.

Znaczenie bezpośredniego nadzoru

Korzyści z outsourcingu obsługi IT dla firm jest wiele, a ich efektem jest często wzrost konkurencyjności i redukcja kosztów. Uwalnia to również kapitał na inne cele, pozwala firmom skupić się na ich podstawowej działalności oraz poprawia elastyczność i zwinność. Przed rozpoczęciem outsourcingu usług IT dla firm należy jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii.

Bezpośredni nadzór jest ważny, aby uniknąć ryzyka związanego z outsourcingiem, zwłaszcza gdy zaangażowanych jest wielu usługodawców. Dostawcy zewnętrzni mają różne praktyki biznesowe, kultury firmowe i style zarządzania projektami, co utrudnia zapewnienie zgodności lub wczesne wykrywanie problemów. Dodatkowo, proces monitorowania i kontrolowania pracy wykonawców może być czasochłonny i nieefektywny.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte