Obsługa informatyczna firm – Unikanie pułapek

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest potrzebna serwis informatyczny?
Osbługa informatyczna firm co zyskam przy umowie na informatyczną obsługę firmy.

Obsługa informatyczna firm stała się coraz bardziej popularną opcją dla przedsiębiorstw, choć istnieją pewne zagrożenia i wyzwania związane z tą praktyką. Istnieją różnice stref czasowych, bariery językowe i czynniki kosztowe do rozważenia. Ponadto, istnieją potencjalne zagrożenia dla biznesu. Oto kilka wskazówek, które zapewnią sukces. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak uniknąć tych pułapek i znaleźć najlepszego dostawcę outsourcingu IT dla swoich potrzeb.

Problemy

Jedną z głównych obaw związanych z outsourcingiem jest to, że firma jest narażona na ryzyko związane z bezpieczeństwem partnera outsourcingowego. Ważne jest, aby upewnić się, że partner przestrzega rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. Obejmuje to system ochrony danych, umowę o poziomie usług oraz umowę o zachowaniu poufności.

Proces outsourcingu wymaga również nowego podejścia do ról i obowiązków pracowników wewnętrznych. W związku z tym niezbędny jest kompleksowy program komunikacji. Strategia komunikacji powinna być dostosowana do różnych poziomów pracowników i obejmować komunikację jeden na jeden. Powinna być również spójna i bieżąca, ponieważ interesariusze będą chcieli być na bieżąco informowani.

Zarówno dla dostawcy usług, jak i organizacji klienta istotne jest ustalenie jasnej wizji wyników. Ponadto, organizacja klienta musi zaangażować w projekt odpowiedni personel zarządzający. Kontrakt outsourcingowy nie wystarczy; dobrze zdefiniowany proces jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu. Ważne jest, aby upewnić się, że organizacja klienta i dostawca usług mają jasne zrozumienie ról i obowiązków członków zespołu.

Chociaż istnieje kilka korzyści z outsourcingu, ważne jest, aby zrozumieć główne wyzwania. Do największych zagrożeń związanych z outsourcingiem należą: brak wiedzy kulturowej i technicznej, ukryte koszty oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto firmy muszą być świadome potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem czasem. Jeśli są świadome tych zagrożeń, mogą je zniwelować na wczesnym etapie.

Bariery komunikacyjne stanowią istotne ryzyko w przypadku outsourcingu. Trudno jest przekazać wizję nowemu dostawcy, gdy nie ma on niezbędnego doświadczenia, aby zrozumieć wymagania biznesowe i sposób postępowania. Wynajęcie dostawcy ekspertów może pomóc uniknąć tych problemów i złagodzić ryzyko. Ponadto, mogą one pomóc w zdefiniowaniu wymagań i zidentyfikować najlepszych kandydatów do projektu.

Koszty

Outsourcing IT to szybko rosnący trend w dzisiejszym świecie biznesu. Pomaga on firmom zaoszczędzić pieniądze poprzez zlecanie na zewnątrz nieistotnych funkcji biznesowych, takich jak wsparcie IT. Badanie przeprowadzone przez firmę Deloitte wykazało, że 70% kadry kierowniczej traktuje priorytetowo swój wynik finansowy przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu IT. Niemniej jednak, zła decyzja może postawić firmę w niekorzystnej sytuacji.

Umowy outsourcingowe są sporządzane w określonym momencie, ale potrzeby biznesowe klienta zmieniają się. Dodawane i usuwane są nowe technologie i liderzy klientów. Potrzeba kogoś, kto będzie nadzorował dostawców i upewniał się, że realizują oni uzgodnione kontrakty. Osoba ta musi również śledzić koszty nowych narzędzi i upewnić się, że są one skuteczne.

Outsourcing IT ma wiele zalet, ale wiąże się też z ukrytymi kosztami. Outsourcing IT może zaoszczędzić firmie ponad 40% jej kosztów. Wydatki te obejmują zwykle więcej niż wynagrodzenia informatyków. A te koszty nie są jedyne. Niektóre firmy uważają, że wzięły pod uwagę wszystkie koszty outsourcingu IT, ale prawda jest taka, że zidentyfikowały tylko te główne.

Kolejnym kosztem jest czas. Niektóre firmy nie mają czasu na zajmowanie się wyspecjalizowanymi zasobami IT, więc zwracają się w stronę outsourcingu. Korzystanie z usług dostawcy usług IT pozwoli im skupić się na podstawowych celach biznesowych zamiast na zarządzaniu infrastrukturą technologiczną. W ten sposób mogą skupić się na osiąganiu swoich celów.

Outsourcing IT może również pomóc firmie w obniżeniu kosztów operacyjnych. Korzystając z zarządzanych usług IT, firma może zmniejszyć koszty nawet o 50%, zwiększając jednocześnie efektywność operacyjną.

Strefy czasowe

Podczas outsourcingu do innych krajów ważne jest, aby wziąć pod uwagę różnice w strefie czasowej. Jeśli klient i zespół znajdują się w różnych strefach czasowych, mogą pojawić się różne problemy. Różnice czasowe mogą wpływać na wydajność, mobilność i połączenie. Mogą również wpływać na komunikację i wsparcie. Ponadto, różnica stref czasowych może mieć negatywny wpływ na działalność biznesową.

Różnice w strefie czasowej mogą być problemem, ale mogą też być szansą. Jeśli firma outsourcingowa znajduje się w tej samej strefie czasowej co Ty, może odpowiadać na pytania przez cały dzień i dotrzymywać terminów. Może to również zmniejszyć koszty outsourcingu. Na przykład, dolar kanadyjski wynosi około 75 centów za dolara amerykańskiego, co może zaoszczędzić klientowi pieniędzy. Ponadto średnia pensja w Kanadzie jest niższa niż w Stanach Zjednoczonych, co czyni ją bardziej atrakcyjną dla firm outsourcingowych.

Ponieważ czas jest kluczowy dla biznesu, szczególnie ważne jest zrozumienie strefy czasowej zespołu offshore. Podczas gdy wiele krajów podąża za tą samą strefą czasową co Stany Zjednoczone, Indie są ponad pół godziny przed EST i 5,5 godziny przed MT. W rezultacie, wiele firm wybiera ten kraj dla swoich projektów outsourcingowych.

Różnica czasu może być poważną przeszkodą w rozwoju oprogramowania, ale może być również szansą. Obsługa IT dla firm może pomóc firmom wykorzystać różne strefy czasowe, zapewniając dwudziestoczterogodzinny cykl rozwoju. I coraz więcej firm korzysta z tej możliwości. Z pomocą off-shoringu można zminimalizować różnice stref czasowych i skrócić cykl rozwoju projektów oprogramowania.

Bezpośredni nadzór

Rozporządzenie DORA reguluje zarządzanie ryzykiem osób trzecich, w tym korzystanie z outsourcingu. Określa ono kluczowe zasady prawidłowego zarządzania oraz ramy bezpośredniego nadzoru nad dostawcami usług będących osobami trzecimi. Podczas gdy niektóre z kluczowych zasad są zgodne z istniejącymi ramami outsourcingu, ramy bezpośredniego nadzoru stanowią znaczące odejście od obecnego podejścia do outsourcingu technologii.

Cele związane z outsourcingiem koncentrują się na zgodności, ograniczeniu ryzyka i realizacji. Firmy informują, że zazwyczaj delegują funkcję nadzoru na zespoły projektowe. Jednak proaktywny nacisk mógłby zwiększyć zaufanie i efektywność. Ponadto sponsorzy informują, że ich zespoły wykonawcze są stosunkowo mało zaangażowane w funkcję nadzoru, co może przyczynić się do mniej strategicznego podejścia do nadzoru i mniejszej współpracy przy realizacji projektu.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte