Obsługa informatyczna firm

Informatyczna obsługa firm czy potrzebna outsourcing zabezpieczenia informatycznego dla średnich firm?
Osbługa informatyczna firm czy konieczna zabezpieczenie informatyczne?

Rimini Street oferuje kompleksowe wsparcie dla oprogramowania dla przedsiębiorstw i aplikacji dla przedsiębiorstw. Rimini Street zapewnia globalny zespół inżynierów z ponad 20-letnim doświadczeniem, aby zapewnić wsparcie dla wszystkich aspektów oprogramowania dla przedsiębiorstw, od bezpieczeństwa do interoperacyjności między stosami technologicznymi. Inżynierowie ci mogą zareagować w ciągu kilku minut na każdy problem. Ich kompleksowe usługi wsparcia obejmują poprawki błędów, bezpieczeństwo, interoperacyjność i zgodność z przepisami podatkowymi.

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw z ulicy Rimini

Rimini Street jest wiodącym dostawcą usług wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jej kompleksowy pakiet usług obejmuje usługi wsparcia bezpieczeństwa, usługi unikania ryzyka oraz usługi innowacji i map drogowych. Misją firmy jest pomoc klientom w zmniejszeniu zagrożenia cyberatakami poprzez dostarczanie proaktywnych raportów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Usługi te są dostępne zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Ujednolicone podejście firmy do wsparcia technicznego zapewnia jednolitą i szybką reakcję na problemy z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw. Na przykład w przypadkach krytycznych gwarantowany jest dziesięciominutowy czas reakcji. Ponadto każdemu klientowi przydzielany jest główny inżynier wsparcia technicznego ze średnio 20-letnim doświadczeniem w zakresie wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw. Dodatkowo w skład zespołu wchodzi dedykowany kierownik projektu, który na bieżąco informuje klientów o postępach.

Ujednolicony model wsparcia Rimini Street umożliwia klientom dostęp do wysoko wyspecjalizowanego wsparcia na całym świecie. Poprzez ten globalny model, firma oferuje pełen zakres dostosowanych usług wsparcia, aby zmaksymalizować wartość oprogramowania dla przedsiębiorstw. Na przykład, dzięki temu rozwiązaniu producenci zaoszczędzili miliony dolarów na kosztach wsparcia. Firmy te nie mogą sobie pozwolić na to, aby ich krytyczne systemy i operacje łańcucha dostaw były zakłócone z powodu nieplanowanych przestojów. Ponadto model wsparcia Rimini Street obejmuje usługi o wartości dodanej, takie jak usługi doradcze i szybkie aktualizacje legislacyjne bez dodatkowych kosztów.

W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, producenci muszą przyjąć nowe technologie, aby wyprzedzić konkurencję. Rozwiązania oprogramowania dla przedsiębiorstw Rimini Street mogą pomóc uwolnić fundusze i zasoby, aby skupić się na inicjatywach strategicznych. Poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów wsparcia oprogramowania, agencje rządowe mogą wydać więcej na postęp swoich procesów krytycznych dla misji.

Oprócz zmniejszenia całkowitych kosztów wsparcia, usługi wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw Rimini Street pomagają klientom przedłużyć żywotność ich obecnych wersji oprogramowania do 15 lat. Dzięki temu klienci mogą skupić się na inicjatywach strategicznych i skoncentrować się na podstawowej działalności, zamiast wydawać pieniądze na kosztowne aktualizacje i migracje. Co więcej, mogą wykorzystać zaoszczędzone fundusze na inne inicjatywy.

Rimini Street planuje zostać MSSP typu pure-play. Jest to jednak bardzo konkurencyjny rynek i firma musiałaby wydać dużo pieniędzy, aby stworzyć silną pozycję. Alternatywnie, firma może przejść do wsparcia aplikacji i baz danych. Skupiając się na tych obszarach, Rimini Street mogłaby poszerzyć bazę klientów bez wpływu na swoją obecną działalność.

Wsparcie ERP jest jednym z największych wydatków w przeciętnym budżecie IT. Jednak zlecając na zewnątrz obsługę oprogramowania dla przedsiębiorstw, można zaoszczędzić do 50% całkowitego kosztu posiadania. Oszczędności mogą być wykorzystane do inwestowania w nowe inicjatywy, które dadzą Twojej firmie przewagę konkurencyjną i pobudzą wzrost. To również pomaga przedłużyć żywotność istniejących wersji oprogramowania ERP.

Obsługa redundancji

Kompleksowe wsparcie dla firm w zakresie zwolnień ma kluczowe znaczenie dla udanego procesu zwolnień. Po pierwsze, firmy muszą podzielić pracowników na kategorie stanowisk i pule stanowisk. Pomoże im to wybrać osoby o podobnych umiejętnościach i wykształceniu. Umożliwi to również dotarcie do konkretnych pracowników. Ponadto, im mniejsza pula, tym łatwiej jest pracodawcom wybrać najlepszych kandydatów.

Pracodawcy muszą również być świadomi swoich obowiązków prawnych w zakresie dokonywania zwolnień. Proces jest skomplikowany i długotrwały, a pracodawcy powinni dokładnie zaplanować, aby mieć pewność, że przestrzegają właściwych zasad i procedur. Wsparcie doradcy pomoże im ułatwić ten proces. Ponadto, może on zaoferować cenne porady dotyczące szkoleń i świadczeń.

Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie zwolnień może dostarczyć cennych wskazówek, które pomogą firmom poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Proces obejmuje dokładną analizę ról w przedsiębiorstwie i może zidentyfikować zbędne stanowiska i podobne obowiązki. Podejmując świadome decyzje personalne, firmy mogą przezwyciężyć trudne sytuacje. W niektórych przypadkach zwolnienia mogą być wynikiem cięć finansowych. Na przykład, firmy mogą zdecydować się na zmniejszenie listy płac, aby poprawić marże zysku. Może to prowadzić do likwidacji stanowisk, więc świadomy plan zwolnień będzie atutem.

Dobry plan redundancji będzie zawierał kilka metod redundancji. Wśród nich redundancja aktywna polega na zapewnieniu dostępności systemu lub aplikacji poprzez utworzenie innego komponentu. Z kolei redundancja pasywna opiera się na pojedynczym komponencie, który będzie działał do czasu, gdy oryginalny komponent będzie sprawny. Trzecią opcją jest współdzielenie obciążenia, które wypełnia lukę w dostępności, dopóki oryginalny komponent nie zostanie uruchomiony. Ta metoda nie zawsze nadaje się dla firm o wysokich wymaganiach dotyczących redundancji, a jej wdrożenie wymaga większego budżetu i zasobów.

Oprócz pomocy firmom w radzeniu sobie z redundancją, może ona pomóc w zwiększeniu jakości danych. Redundancja danych może być również atutem, jeśli chodzi o obsługę klienta. Posiadanie wiarygodnych, zaktualizowanych danych jest niezbędne dla każdej organizacji obsługującej klientów. Posiadając wiele kopii wszystkiego, można dwukrotnie sprawdzić dane, aby upewnić się, że są one dokładne i kompletne.

Wysokość odprawy jest zróżnicowana w zależności od czasu zatrudnienia pracownika oraz wysokości wynagrodzenia. Istotne dla pracodawców jest obliczenie wysokości odprawy z tytułu zwolnienia. Jeśli pracownik przepracował u pracodawcy dwa lata lub więcej i kończy się jego umowa na czas określony, ma prawo do ustawowej odprawy. Nie jest jednak konieczne, aby pracownicy ubiegali się o te pieniądze.

Proces obliczania wysokości odprawy może być skomplikowany i wymaga zebrania informacji o członkach zespołu. Listy z wypowiedzeniem o zwolnieniu muszą być również wysyłane w odpowiednim czasie. Niestety, wielu pracodawców ignoruje te wymagania i traci cenny czas na uzyskanie właściwych danych. Wysyłają też listy o zwolnieniach w nieodpowiednim czasie i w amatorskim tonie.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte